اخبار
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

زمان: 16 تا 19 اردیبهشت ماه 1396

مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران