آسفالت

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمایش رده بندی

Additional Info

 • مدل: Schulze-Breuer Test Machine
 • استاندارد: ISSA TB144

آزمایش رده­ بندی

 

تجهیزات آزمایش مطابق روش­های آزمون ISSA TB 144 و ASTM D6372شامل موارد زیر

 • دستگاه سایش قرص­ های غلتان Schulze-Breuer با قابلیت جایگیری حداقل دو جفت استوانه متحرک و سرعت چرخش 20 دور بر دقیقه
 • تعداد شش جفت استوانه­ های متحرک قرص­ های غلتان
 • دستگاه پرس بادی با نیروی ثابت و ظرفیت 1000 کیلوگرم
 • ترازوی دیجیتال با ظرفیت 2000 گرم و دقت 01/0 گرم
 • اون
 • گرم کن صفحه داغ (هات پلیت)
 • کاسه اختلاط ته گرد با دیواره­ ضخیم و مستحکم به همراه قاشق اختلاط با طول کافی
 • قالب فلزی به قطر داخلی 30 و عمق 60 میلیمتر به همراه کوبه به قطر 29 میلیمتر جهت آماده­ سازی قرص­ های نمونه
 • سبدهای به قطر 50 میلیمتر و ارتفاع 50 میلیمتر و ابزار مناسب نصب آن­ها برای غوطه وری در آب جوشان
 • بشر 800 میلی­لیتری شیشه ­ای