آسفالت

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمایش چرخ بارگذاری

Additional Info

  • مدل: Loaded Wheel Tester
  • استاندارد: ISSA TB 109 & 147A

آزمایش چرخ بارگذاری

 

دستگاه آزمایش چرخ بارکش مطابق روش­های آزمون ISSA TB 109 و ISSA TB 147A شامل اجزای زیر

  • چرخ تک از جنس لاستیک نرم به قطر 2/76 میلیمتر با بار 7/56 کیلوگرم و مسیر حرکت رفت و برگشتی 5/30 سانتیمتر با سرعت 44 سیکل در دقیقه
  • قالب نمونه به ضخامت 7/12 میلیمتر، به ابعاد داخلی 8/50 میلیمتر × 381 میلیمتر
  • قاب ماسه و پوشش آن
  • کاسه اختلاط ته گرد با دیواره­ ضخیم و مستحکم به همراه قاشق اختلاط با طول کافی