آسفالت

جستجوی تجهیزات

اکسترودر یونیورسال

Additional Info

  • مدل: 05.114.01
  • استاندارد: -

جهت خارج نمودن نمونه های با قطر 4",6",100mm,150mm، با قابلیت خارج نمودن نمونه های CBR ، مارشال و پروکتور

وزن :۲۵ کیلوگرم

ساخت کمپانی ATP