آسفالت

جستجوی تجهیزات

اكستراكتور (Reflux extractor)

Additional Info

  • مدل: B 020 KIT
  • استاندارد: -

اكستراكتور (Reflux extractor) ، جهت جداسازی فیلر از آسفالت ، با ظرفیت 1000gr ، شامل استوانه شيشه اي با قاب نگهدارنده ، مخروط هاي توري فلزي و كندانسور فلزي، داراي 100 فیلتر کاغذی ، توري ريز سيمي ، طبق استاندارد ASTM D2172AASHTO T164 B ، ساخت كمپاني Matest ايتاليا