آسفالت

جستجوی تجهیزات

دستگاه چندگانه ردیابی چرخ هامبورگ

Additional Info

  • مدل: B038A
  • استاندارد: AASHTO T324 , EN12697-22

دستگاه چندگانه ردیابی چرخ هامبورگ

امکان انجام آزمایش همزمان دو چرخ ، یکی در حالت خشک و یکی تحت شاریط مرطوب
جهت تعیین مقاومت آسفالت گرم مخلوط (HMA) به چرخش و حساسیت رطوبت

ساخت کمپانی Matest ایتالیا