بتن

جستجوی تجهیزات

آرماتوریاب پیشرفته

Additional Info

  • مدل: Rebarscope
  • استاندارد: ACI 318, BS 1881 Part 204, DIN 1045, CP 110, EC 2, SIA< 162, DGZfP B2

آرماتوریاب پیشرفته

جهت تعیین موقعیت و آنالیز ساختار آرماتور
سنسور واحد برای تمامی عمق ها
سنسور جداگانه و یونیت اصلی جهت اسکن موقعیت هایی با دسترسی سخت
قابل استفاده تا عمق ۲۰۰ میلی متر

Main Unit

 

Weight:

2.5Kg

Size:

27cm x 24.5cm x 12.4cm

LCD Size:

320 x 240 pixels

LCD Dim.:

8.9cm x 11.8cm

Recharging Voltage:

18v

Memory Capacity:

80 thousand data points

Battery Life:

4 - 6 hrs continues run time

   

Probe Dimensions

 

Weight:

0.45Kg

Size:

12.7cm x 6cm x 4.1cm

 

Scan Cart Dimensions

Weight:

0.45Kg

Size:

20.1cm x 14.2cm x 5.7cm

Maximum Scan Length:

14.6m

ساخت کمپانی NDT آمریکا