بتن

جستجوی تجهیزات

آرماتوریاب و کاورمتر دیجیتال 25 سانتیمتری

Additional Info

  • مدل: Mini R-Meter
  • استاندارد: -

دستگاه آرماتوریاب و کاورمتر دیجیتال 25 سانتیمتری

جهت تعیین موقعیت، عمق و سایز میلگردهای تقویت کننده و اندازه گیری پوشش بتنی

دارای سنسور تک برای تمام محدوده های عمق و صفحه نمایش قابل مشاهده در نور روز

با قابلیت ذخیره داده ها از طریقUSB

Operating temperature range: -5 C to 45 C (23 deg F to 113 F)

Bar Size Calibration: 3/8" to 1-3/8"

Max. Detection Range: 250 mm (36 mm Bar)

Power Source: 2 AA

Battery Life: 4 hours continuous operation

Software: Windows Compatible/ USB Required

Operating Weight: Less than 1.60 Kg

ساخت کمپانی NDT آمریکا