بتن

جستجوی تجهیزات

ست آزمایش ضربه اکو (Impact Echo)

Additional Info

  • مدل: Vu-Con
  • استاندارد: ASTM C1383
ست آزمایش ضربه اکو (Impact Echo)
جهت اندازه گیری ضخامت و کیفیت بتن و ارزیابی سازه های بتنی
تعیین دقیق ضخامت بتن بدون حفاری و یا استفاده از تکنیک های متداول مخرب
تعیین سریع آسیب دیدگی ها و حفره ها در اسلب ها و سازه های بتنی با محدودیت دسترسی به یک سمت از دیواره
نتایج سریع در عرض چند ثانیه در محل کار
امکان اتصال به کامپیوتر جهت ذخیره و بارگذاری داده ها

Instr. Weight:

2.75Kg

Dimensions:

114.3mm x 223.5mm x 267mm

Freq. Range:

0-50khz

Impactor Sizes:

6, 8, 10, 12, 14, & 16mm

Gain Selection:

0.1, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25 & 50

Battery:

14.4 Volt. 4-8 hours continuous use

Display:

320 by 240; backlit for daylight use

Storage:

200 plus readings

Software:

Windows® Compatible

Temperature:

0 - 50°C

ساخت کمپانی NDT James  آمریکا