بتن

جستجوی تجهیزات

دستگاه Pull off تمام اتوماتیک

Additional Info

  • مدل: Proceq DY
  • استاندارد: EN 1542,EN 1015-12, EN 1348, ISO 4624, ASTM D 454, ASTM C 1583, ASTM D 7234, ASTM D 7522, ZTV-ING, SIA 281/3, JGJ 110, JGJ 126, JGJ 144

دستگاه Pull off تمام اتوماتیک
جهت تعیین مقاومت کششی با حداکثر نیروی کششی 6 و ۱۶ و 2۵ کیلونیوتن. مناسب برای برنامه های کم قدرت مانند تست چسبندگی ملات ها و رندرها و برای کاربردهای بسیار قوی مانند آزمایش پلیمرهای تقویت شده فیبری (FRP) پیوند خورده به ساختارهای بتنی
دقت کالیبراسیون EN ISO 7500-1 کلاس 1
برنامه نویسی ساده پارامترهای کلیدی و تست کاملا اتوماتیک

                                              Proceq DY-206   Proceq DY-216       Proceq DY-225

Working Range                                0.3 to 3.1 MPa        0.81 to 8.1 MPa          1.3 to 12.7 MPa

Tensile force (50 mm test disc)   0.6 to 6 KN               1.6 to 16 KN                2.5 to 25 KN

Maximum Stroke                             5 mm                         5 mm                            5 mm

Maximum Pulling Speed               4.65 mm/min            4.65 mm/min              2.2 mm/min

ساخت کمپانی Proceq سوئیس