بتن

جستجوی تجهیزات

دستگاه آرماتوریاب

Additional Info

  • مدل: Profometer 600
  • استاندارد: S 1881, Part 204, DIN 1045, DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4

دستگاه آرماتوریاب

دارای صفحه نمایش لمسی

با عملکرد نقطه ای در فضاهای محدود

Cover Measuring Range

Up to 185 mm

Cover Measuring Accuracy

± 1 to 4 mm, depending on cover

Path Measuring Accuracy On Smooth Surface

0.5 to 1.0 % of measured length

Diameter Measuring Range

Up to 63 mm

Diameter Measuring Accuracy

± 1 rebar size

Available Upgrades

  • To Profometer 630 AI/650 AI
  • To Profometer Corrosion

ساخت کمپانی Proceq سوئیس