بتن

جستجوی تجهیزات

دستگاه آرماتوریاب

Additional Info

  • مدل: Profometer 650 AI
  • استاندارد: BS 1881, Part 204, DIN 1045, DGZfP B2, SN 505262, SS 78-B4

دستگاه آرماتوریاب

دارای صفحه نمایش لمسی

ضریب تصحیح بهبود یافته برای حداکثر دقت پوشش در ترتیبات باربری بارگیری شده

ویژگی های اختصاصی برای نقشه برداری پوشش بتنی و گزارش ساختارهای میلگردی دو بعدی مستطیل شکل
بالاترین دقت اندازه گیری پوشش از طریق هوش مصنوعی (AI)
تجسم دو بعدی کامل آرایش با پوشش دقیق، اندازه و فاصله داده ها برای گزارش سریع
راه حل مقیاس پذیر با امکان ارتقاء به پروفومتر خوردگی

Cover Measuring Range

Up to 185 mm

Cover Measuring Accuracy

± 1 to 4 mm, depending on cover

Path Measuring Accuracy On Smooth Surface

0.5 to 1.0 % of measured length

Diameter Measuring Range

Up to 63 mm

Diameter Measuring Accuracy

± 1 rebar size

Available Upgrades

To Profometer Corrosion

ساخت کمپانی Proceq سوئیس