بتن

جستجوی تجهیزات

چکش اشمیت OS-120

Additional Info

  • مدل: Schmidt OS-120
  • استاندارد: EN 12504-2, EN 1379, ASTM C 805, JGJ/T 23, JIS A 1155, ISO/DIS 8045, ASTM D 5873 (Rock)

چکش اشمیت OS-120

جهت انجام تست بر روی مواد نرمتر مانند بتن سبک وزن ، گچ، بتن تازه و ملات بین آجرها
تنها چکش موجود با قابلیت فراهم آوردن نتیجه آزمایش در استحکام فشاری کمتر از 5 Mpa

Impact Energy

0.833 Nm

 

1 to 5 N/mm2 (145 to 725 psi)

ساخت کمپانی Proceq سوئیس