بتن

جستجوی تجهیزات

ست آزمایش اکو پالس

Additional Info

  • مدل: Pundit 200 Pulse Echo
  • استاندارد: -

ست آزمایش اکو پالس

جهت تست التراسونیک و اندازه گیری ضخامت صفحات و محل حفره ها و خسارات وارده در اشیایی که دسترسی به یک طرف محدود است

دارای صفحه نمایش لمسی مقاوم با رابط کاربری بصری
تشکیل B-Scan به طور مستقیم بر روی دستگاه در حین اسکن

Measuring Range

Up to 1 m depending on concrete quality

Bandwidth

20 to 500 kHz

Technology

Single channel ultrasonic pulse echo

Measuring Resolution

0.1 us

Pulse Voltage UPV

Pulse Voltage UPE

± 50 to ± 200 V

Receiver Gain

1 to 10’000x (0 to 80 Db)

Nominal transducer frequency

24 – 500 kHz

Pulse Shape

Square Wave

Pulse Delay

Number Of Channels

1

ساخت کمپانی Proceq سوئیس