بتن

جستجوی تجهیزات

اندازه گیری سایش بوهم

Additional Info

  • مدل: C129
  • استاندارد: DIN 52108, EN 14157, EN 13892-3, EN 1340, EN 1338:2004, EN1339

دستگاه اندازه گيري سايش Böhme داراي ديسك چدني افقي باسرعت 30rpm و قطر 750mm،ريل آزمايش باطول200mm ، پانل كنترل مجزا با شمارشگر ديجيتال ، نگه دارنده نمونه، شارژ قابل تنظيم ،جهت اندازه گيري افت حجم يك نمونه تحت آزمايش سايش طبق استانداردهاي EN

ساخت كمپاني Matest ايتاليا