بتن

جستجوی تجهیزات

تعیین درصد هوای بتن

Additional Info

  • مدل: C196
  • استاندارد: ASTM C231 TYPE B, EN 12350-7, DIN 1048

دستگاه تعيين درصد هوای بتن « تيپ B» با ظرفيت 8 lit ، محدوده ميزان هوا 0-10% ، شامل مخزن آلومينيومي با پمپ فشاردستي وگيج ، جهت نشان دادن مستقيم درصد هوا ، طبق استاندارد EN12350-7 /ASTM C231 DIN 1048

ساخت كمپاني Matest ايتاليا