بتن

جستجوی تجهیزات

میز روانی بتن

Additional Info

  • مدل: C208

میز رواني بتن دستی شامل ميز رواني با قطر 762mm ، قالب رواني استنلس استيل و میله كوبنده ، جهت     تعيين رواني بتن ، طبق استاندارد ASTM C124/AASHTO T120 ،

ساخت کمپانی Matest ایتالیا