بتن

جستجوی تجهیزات

چکش اشمیت بتن NOVOTEST

Additional Info

  • مدل: NOVOTEST SH
  • استاندارد: ASTM D805, D5873, DIN 1048, ENV 206, EN 12 504-2, ISO/DIS 8045

جهت انجام آزمایشات غیر مخرب در سازه های بتنی دارای سنگ ساینده، جعبه حمل و دفترچه راهنما

در سه مدل شامل:

مدل(SH225) با محدوده اندازه گیری ۱۰ الی ۶۰ مگا پاسکال، انرژی ضربه ای ۲۲۰۷، و ضخامت قابل تست۷۰ میلی متر به بالا

مدل(SH75) با محدوده اندازه گیری ۱۰ الی ۶۰ مگا پاسکال، انرژی ضربه ای ۷۳۵، و ضخامت قابل تست ۵۰ الی ۱۰۰ میلی متر

مدل(SH20) با محدوده اندازه گیری ۱ الی ۲۵ مگا پاسکال، انرژی ضربه ای ۱۹۶، و ضخامت قابل تست ۳۰ میلی متر به بالا

ساخت کمپانی NOVATEST اوکراین