تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با ظرفیت 250 گرم

Additional Info

  • مدل: MG254Ai-M
  • استاندارد: -

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه(بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صحت آخرین رقم اندازه گیری شده(M) ، دارای صفحه نمایش گرافیکی به همراه backlight و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی، تنظیم حدآستانه بالاوپایین،  نمایش درصدوزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت فرمولبندی، تعیین دانسیته)درصورت خریدکیت مربوطه(،قابلیت ذخیره اطلاعات بااستانداردGLP ، دارای 11واحد مختلف وزنی، نمایش تاریخ وزمان، چندزبانه، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا