تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با ظرفیت 250 گرم

Additional Info

  • مدل: MG254Ai
  • استاندارد: -

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه( بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صفحه نمایش گرافیکی به همراه backlight  و کنتراست قابل نظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتر ازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی،  تنظیم  حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصدوزنی، توزین نمونه های متحرک،  قابلیت فرمولبندی، تعیین دانسیته)درصورتخریدکیتمربوطه(، قابلیت ذخیره اطلاعات بااستانداردGLP ، دارای 11 واحد مختلف وزنی، نمایش تاریخ وزمان، چندزبانه، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL ایتالیا