تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با ظرفیت 250 گرم

Additional Info

  • مدل: M254Ai
  • استاندارد: -

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی)بدون نیازبه وزنه(بصورت کاملا اتوماتیک، دارای تکنولوژی جدید توزین(Magnetic load cell) ، دارای صفحه نمایشLCD به همراهbacklight  و کنتراست قابل تنظیم، دارای محفظه شیشه ای بزرگ، توانایی اتصال به کامپیوتر وپرینترازطریق خروجیRS232 ، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، جمع بندی وزنی، تنظیم حد آستانه بالا و پایین، نمایش درصد وزنی، توزین نمونه های متحرک، تعیین صفحه نمایش دانسیته)درصورت خرید کیت مربوطه(، دارای 7 واحدمختلف وزنی، دارای روکش محافظ، ساخت کمپانی BEL ایتالیا