تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با ظرفیت 32 کیلوگرم و دقت 0.1 گرم (External Cal)

Additional Info

  • مدل: KL32001
  • استاندارد: -

دارای صفحه نمایش LCD به همراه backlight، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتراز طریق خروجیRS232 ، دارای صفحه توزین بزرگ به ابعاد 320*210 میلیمتر، دارای قابلیت های توزین، قطعه شماری، بررسی وزنی، درصدوزنی، جمع بندی وزنی، توزین نمونه های متحرک، قابلیت تعیین دانسیته  )درصورت خرید کیت مربوطه(، قابلیت توزین از زیر )ارشمیدس(، دارای پایه و حباب جهت تنظیم سطح، دارای 8 واحد وزنی مختلف، دارای روکش محافظ صفحه نمایش، ساخت کمپانی BEL‌ایتالیا