تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

ترمومتر عقربه ای فلزی

Additional Info

  • مدل: V160
  • استاندارد: -

جهت اندازه گیری دمای بتن تازه مخلوط شده و مخلوطهای قیری با محدوده - 40~+40°c ، دقت1°c با قطر عقربه 50mm ، طول پراب 250mm