تجهیزات عمومی

جستجوی تجهیزات

ترمومتر حفاظ دار

Additional Info

  • مدل: V162

در دو مدل

-با محدوده دمای 0~100°c و دقت 1°c

-با محدوده دمای 0~۲۰۰°c و دقت ۲°c