خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه با قطر (305mm) "12

Additional Info

  • مدل: S231 KIT
  • استاندارد: ASTM D1556-15, NF P94-061-3, UNE 7371 ,AASHTO T191 ,CNR N. 22

دستگاه تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه با قطر (305mm) "12 ، شامل مخروط فلزی دو طرفه با سوپاپ ، بطری پلاستیکی با ظرفیت 10 lit ، پایه فلزی با حفره مرکزی ، طبق استاندارد ASTM D1556 / AASHTO ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا