خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمایش دانسیته به روش سندباتل باقطر200mm

Additional Info

  • مدل: S237 KIT
  • استاندارد: -

دستگاه آزمایش دانسیته به روش سندباتل باقطر200mm جهت تعیین وزن مخصوص خاک کوبیده ریزدانه درمحل ، شامل استوانه دانسیته ، سینی فلزی با حفره مرکزی و ظرف کالیبره شده ، طبق استانداردBS 1377:9,1924:2، ساخت کمپانیMatest ایتالیا