خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر مخروطی نیمه اتوماتیک

Additional Info

  • مدل: S166 KIT
  • استاندارد: -

پنترومتر مخروطی نیمه اتوماتیک جهت تعیین حد روانی ومقاومت برشی خاک طبق استاندارد BS 1337/2 شامل دستگاه کنترل مغناطیسی با تایمر الکترونیکی دیجیتال قابل برنامه ریزی ، گیج اندازه گیری عقربه ای با تقسیم بندی 0.1mm،صفر کن اتوماتیک،دکمه رها سازی،جابجایی سنج میکرومتری، مخروط تست نفوذ و قالب های برنجی، ساخت کمپانی Matest ایتالیا