خاک

جستجوی تجهیزات

تجهیزات آزمایش برش پره ای صحرایی

Additional Info

  • مدل: S057
  • استاندارد: ASTM D2573

تجهیزات آزمایش برش پره ای صحرایی جهت تعیین مقاومت برشی خاک های نرم چسبنده (CU) زهکشی نشده ، با محدوده اندازه گیری 0-200Kpa، شامل بدنه استوانه ای با دسته T شکل ، دارای 3 پره به ابعاد 16×32mm ، 20×40mm ، 25.4×50.8mm ، میله ضمیمه با طول 500mm، ابزار و کیف حمل ، طبق استاندارد ASTM D2573 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا