خاک

جستجوی تجهیزات

نمونه گیر خاک

Additional Info

  • مدل: S053
  • استاندارد: -

نمونه گیر خاک جهت نمونه گیری از خاک به روش دست نخورده با قطر (38mm ) 11/2" دارای دستهT شکل و میله ضمیمه با طول 900mm ، قطعه اتصال ضربه زن 3/4" ، تیوپ نمونه گیر استنلس استیل با قطر 38×230mm(11/2"×9" ساخت کمپانی Matest ایتالیا