خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه آزمون برش دیجیتال مستقیم کامپیوتری

Additional Info

  • مدل: S276-KIT
  • استاندارد: BS 1377:7, NF P094-071-2, CEN-ISO-TS 17892-10, AASHTO T235, NF P94-071-1, ASTM D3080-72

دستگاه آزمون برش دیجیتال مستقیم دیجیتال کامپیوتری خاک

شامل فریم برش دیجیتال دارای میکروپروسسور و دستگاه بارگذاری تیر، محفظه جعبه برش با تطبیق دهنده و گیره مخصوص گیج عقربه ای مدل S277-10، نیروسنج حلقوی با ظرفیت 3000N دارای دستگاه توقف ایمنی الکتریکی مدل S370-03S، گیج عقربه ای 25×0.01mm جهت جابجایی افقی مدل S377، گیج عقربه ای 10×0.01mm جهت جابجایی عمودی مدل S376 و ست 50kg از وزنه های شکاف دار مدل S273 KIT، جهت تعیین مقاومت انواع نمونه های خاک تحکیم یا فته و زهکشی شده و مدلهای دست خورده یا دست نخورده در برش، دارای پورت RS232 جهت اتصال به کامپیوتر، با رزولوشن 0.00001mm ، سرعت برش 0.00001-9.99999mm/min ، حداکثرنیروی برش 5000N، قابلیت بار عمودی مستقیم10:1 ،حداکثر بار عمودی مستقیم 500N

ساخت کمپانیMatestایتالیا