خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تحکیم خاک دیجیتال

Additional Info

  • مدل: S262
  • استاندارد: XP P094-090-1, TS 17892-5, ASTM D2435-80, BS1377:5

دستگاه تحکیم خاک دیجیتال کامپیوتری (ادوترونیک)

ادومتر تحکیم یافته اتوماتیک جهت آزمایش انواع خاک ،مجهز به نمایشگر LCD320×240، کی بورد غشایی 5 کلیده، با قابلیت انجام چند آزمایش بصورت همزمان و مستقل از یکدیگر، بدون نیاز به وزنه و تنظیم وزن مطلوب توسط پیستون پنوماتیکی و استوانه، کاربرد و حذف وزن بصورت اتوماتیک درمراحل آزمایش،دارای دو استوانه هم محوربا دو محدوده اندازه گیری 0-1499N1500-15000N, حداقل ورود 10bar هوای فشرده و حداکثر 15bar ، دقت1%، رزولوشن 1N و حداکثر بار گذاری 15KN ،

ساخت کمپانی Matest ایتالیا