خاک

جستجوی تجهیزات

شيكر برقي ارزش ماسه اي

Additional Info

  • مدل: S160N
  • استاندارد: AASHTO T176, ASTM D2419, UNE 83131, CNR N. 27, NF XP18-598, EN 933-8, UNI 8520-15

شیکر برقی ارزش ماسه ای

جهت ایجاد لرزش یکنواخت ثابت با آزمایش دوره ای اتوماتیک با دامنه نوسان175-180, 203mm تکان در دقیقه ، دارای تایمر اتوماتیک دیجیتالی جهت توقف در پایان آزمایش،

ساخت کمپانی Matest ایتالیا