خاک

جستجوی تجهیزات

سل سه محوری 100x200mm

Additional Info

  • مدل: S306
  • استاندارد: -

سل سه محوری  با حداکثر قطر نمونه 100×200 میلی متر  ،  حداکثر فشار سل a 1700KP،  قطر کلی 310×540 میلی متر ، شامل پایه محفظه با شیر فشار پشتی،شیر تخلیه آب پایین ، شیرفشار آب منفذی و مجرای ورودی فشار محفظه ،دارای گیج عقربه ای قابل تنظیم ، گیره مخصوص ترانسدیوسر جابجایی یا گیج عقربه ای

وزن : ۱۶ کیلوگرم

 ساخت کمپانی Matest ایتالیا