خاک

جستجوی تجهیزات

سل سه محوری 70x140mm

Additional Info

  • مدل: S305
  • استاندارد: -

سل سه محوری با حداکثر قطر نمونه ۷۰×۱۴۰ میلی متر  ،  حداکثر فشار سل a 1700KP،  قطر کلی ۲۸۰×۴۸۰ میلی متر، شامل پایه محفظه با شیر فشار پشتی،شیر تخلیه آب پایین ، شیرفشار آب منفذی و مجرای ورودی فشار محفظه ،دارای گیج عقربه ای قابل تنظیم ، گیره مخصوص ترانسدیوسر جابجایی یا گیج عقربه ای

وزن : ۸ کیلوگرم

ساخت  کمپانی Matest ایتالیا