خاک

جستجوی تجهیزات

تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه ای دیجیتال با ظرفیت 200 KN

Additional Info

  • مدل: S224-01KIT
  • استاندارد: ASTM D1195 , D1196 , BS

تجهیزات آزمایش بارگذاری صفحه ای دیجیتال با ظرفیت 200 KN

شامل جک هیدرولیک با ظرفیت 200KN دارای اتصالات ، پمپ دستی و کیف حمل مدل S225-01 ، سیت کروی فوقانی مدل S226-13 ، ترانسدویوسر فشار مدل C116-09S ، سیستم دیتاترونیک “7” جهت پردازش داده ها و مشاهده نتایج مدل C405-15N ، نرم افراز پردازش داده¬هاي آزمایش مدل S224-21N، پلیت بارگذاری با قطر 300mm مدل S226-05 ، پلیت میانی با قطر 160mm مدل S226-06، میله مبنا و متعلقات مدل S222-03، 3 عدد ترانسدیوسر جابجایی خطی با رنج 50mm مدل S336-14، 3 عدد کابل با طول 5m مدل S336-31، 3 عدد گیره مفصلی مدل S226-16، 3 عدد کوپلینگ یونیورسال مدل S335-15

ساخت کمپانی Matest ایتالیا