خاک

جستجوی تجهیزات

میزه ویبره جهت تعیین چگالی نسبی خاک مطابق استاندارد EN

Additional Info

  • مدل: S238N KIT
  • استاندارد: EN 13286-5

تجهیزات تعیین دانسیته نسبی خاک های بدون چسبند گی با متد میز ویبره

شامل قالب دانسیته با ظرفیت 0.5 cu.ft همراه با متعلقات مدل S238-11 ، ،وزنه سربار و پایه با دستگیره  جهت قالب 0.5 cu.ft مدل S238-12، گیج اندازه گیری دانسیته نسبی مدل S238-16

ساخت کمپانی Matest ایتالیا