خاک

جستجوی تجهیزات

چارت استاندارد رنگ

Additional Info

  • مدل: S132-01 , S132-02 , S132-03
  • استاندارد: ASTM C40 , UNI 8020-14

چارت استاندارد رنگ جهت تعيين ناخالصي هاي آلي در خاك و سنگدانه هاي ريز  ، همراه با بطري ناخالصي مدرج 500ml مدلS132-01 ، بطري ناخالصي مدرج با ظرفيت 500ml كه در130 و 200ml علامتگذاري شده مدلS132-02، بطري ناخالصي  مدرج با ظرفيت 1000ml مدل S132-03 و هيدروكسيديم مدل V300-24در بسته 1000g

ساخت كمپاني Matest ايتاليا