خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر ديجيتال نیمه اتوماتيك

شامل وسيله تنظيم عمودي ميكرومتري، داراي كنترلر با تايمر ديجيتال قابل برنامه ريزي، نمايشگر دیجیتال با دقت 0.01 میلی متر، ست صفركننده در هر موقعيت، وزنه 50 گرم، سوزن نفوذ، ظرف انتقال آب، ظرف نمونه 55× 35 میلی متر (3عدد)، جهت تعيين رواني نمونه های قيري تحت شرايط ثابت بار، زمان ودما

 ساخت کمپانی Utest ترکیه

پنترومتر مخروطی دیجیتال نیمه اتوماتیک جهت تعیین حد روانی و مقاومت برشی خاک ، شامل پایه آلومینیومی، دستگاه کنترل مغناطیسی، سیستم اندازه گیری دیجیتال با نمایشگر LCD 5 رقمی، صفرکن اتوماتیک، دکمه رهاسازی، جابجایی سنج میکرومتری، مخروط تست نفوذ و قالب های برنجی، طبق استاندارد BS 1377:2 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

پنترومتر مخروطی نیمه اتوماتیک جهت تعیین حد روانی ومقاومت برشی خاک طبق استاندارد BS 1337/2 شامل دستگاه کنترل مغناطیسی با تایمر الکترونیکی دیجیتال قابل برنامه ریزی ، گیج اندازه گیری عقربه ای با تقسیم بندی 0.1mm،صفر کن اتوماتیک،دکمه رها سازی،جابجایی سنج میکرومتری، مخروط تست نفوذ و قالب های برنجی، ساخت کمپانی Matest ایتالیا

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیرنیمه اتوماتيك آنالوگ

شامل وسيله تنظيم عمودي ميكرومتري، داراي كنترلر مغناطيسي با تايمر ديجيتال قابل برنامه ريزي ، ست صفركننده در هر موقعيت ، ست وزنه هاي 50g و100g ، سوزن نفوذ ، ظرف نمونه با قطر 55× 35mm و70× 45mm، جهت تعيين رواني نمونه های قيري تحت شرايط ثابت بار، زمان ودما

ساخت کمپانی Matest ایتالیا