خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر پروکتور

ارديبهشت 24th, 1396

پنترومتر پروکتور جهت تعیین رابطه­ي رطوبت مقاومت در برابر نفوذ خاکهای ریز دانه در کارگاه ، دارای 9 سوزن فلزی قابل تعویض با قطرهای مختلف ، تجهیزات جانبی و کیف حمل ، طبق استاندارد ASTM D1558 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا