سیمان

جستجوی تجهیزات

دستگاه ویکات سیمان

Additional Info

  • مدل: E055N
  • استاندارد: UNE 80102, DIN 1196, DIN 1168, EN 480-2, AASHTO T131, NF P15-431, NF P15-414, EN 13279-2 (GYPSUM), ASTM C191, ASTM C187, BS 4550, EN 196-3:2005

دستگاه ویکات جهت تعیین زمان گیرش وروانی سیمان

شامل قاب فلزی، مقیاس مدرج با شاخص، پراب لغزشی300 گرمی، پلانگر با قطر10mm، پليت پایه شيشه اي همراه با سوزن سخت شده با قطر 1mm و قالب مخروطی پلاستیکی با قطر 60/70mm و ارتفاع 40mm

ساخت کمپانی Matest ایتالیا