سیمان

جستجوی تجهیزات

بالن لوشاتلیه

Additional Info

  • مدل: E014
  • استاندارد: UNE 83453, AASHTO T133, ASTM C188, EN 196-6

بالن لوشاتلیه با ظرفیت 250 ml

گلویی نازک شده با درجه بندی 0-1 ml و 18-24 ml، با دقت 0.1ml ، جهت تعیین چگالی نسبی سیمان وآهک هیدرولیک،

طبق استانداردASTM C188 ، AASHTO T133 ، EN 196-6    

ساخت کمپانیMatest ایتالیا