سیمان

جستجوی تجهیزات

میز روانی ملات سیمان برقی

Additional Info

  • مدل: E087 KIT
  • استاندارد: ASTM C230, BS 4551

میز روانی ملات سیمان برقی با قطرmm254وارتفاع سقوط 12.7mm ، شامل قالب روانی، کوبه وشمارشگر دیجیتال، جهت آزمایش روانی و کارآیی ملات و آهک،طبق استانداردASTM C230,BS 4551 ،

ساخت کمپانیMatest ایتالیا