سیمان

جستجوی تجهیزات

سقوط گلوله

Additional Info

  • مدل: E031
  • استاندارد: BS 6463-4, BS 4551-1

دستگاه سقوط گلوله جهت اندازه گیری روانی ملاتهای سیمانی، شامل وسيله انداختن گلوله باپايه ، گلوله آکریلیک ، قالب با ابعاد 100×25mm (قطر) همراه با وسیله اندازه گیری میزان نفوذ گلوله شامل گیج عقربه ای 25×0.01mm و سه پایه،طبق استاندارد BS 4551-1, 6463-4

ساخت کمپانی Matest ایتالیا