سیمان

جستجوی تجهیزات

کومپاراتور ( تطبیق دهنده ) طول

Additional Info

  • مدل: E077 KIT
  • استاندارد: DIN 1164, BS 6073, BS 1881:5, NF P18-427 ,NF P15-433, ASTM C490, ASTM C151, EN 12808-4, EN 1367-4, EN 12617-4

كومپاراتور(تطبيق دهنده) طول ، جهت اندازه گيري تغييرات طولي نمونه هاي سيماني، شامل قاب فولادي داراي تير با قابليت تنظيم ارتفاع، نمايشگر عقربه اي با حركت 5mm و تقسيم بندي 0.001mm و كابل

ساخت كمپاني Matest ايتاليا