سیمان

جستجوی تجهیزات

قیف شیاری

Additional Info

  • مدل: E059
  • استاندارد: UNI 8997, EN 13395-2

قیف شیاری جهت تعیین روانی ملاتهای سیمان و طبقه بندی آنها ، طبق استانداردEN 13395-2/UNI 8997

ساخت کمپانیMatest ایتالیا