سیمان

جستجوی تجهیزات

تجهیزات اندازه گیری وزن حجمی سیمان

Additional Info

  • مدل: E025
  • استاندارد: -

تجهیزات اندازه گیری وزن حجمی سیمان شامل قیف الک با سه پایه ، ظرف اندازه گیری با ظرفیت lit 1، کاردک ، شمشه و پیمانه آلومینیومی جهت اندازه گیری دانسیته ظاهری پودرها و مصالح غیرچسبنده ، ساخت کمپانیMatest ایتالیا