نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اشتعال اتوماتیک با سیستم بستهTAG

Additional Info

  • مدل: nta 440
  • استاندارد: ASTM D56, IP 304

جهت تعیین نقطه اشتغال در محدوده دمایی کمتر از ۹۳ درجه سانتی گراد

ذخیره اطلاعات تا ۲۰۰ داده

دسترسی سریع به پارامترهای کالیبراسیون

تشخیص اتوماتیک

حمام مایع مطابق با روش های استاندارد

احتراق گازی

قطع اتوماتیک گاز در انتهای آزمایش

دارای خروجی RS232C

ساخت کمپانی Normalab فرانسه