نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اشتعال تمام اتوماتیک با سیستم بازکلیولند

Additional Info

  • مدل: ncl 440
  • استاندارد: ASTM D92, EN 22592, ISO 2592, IP 36, DIN 51376 , ISIRI 198

جهت تعیین نقطه اشتغال تا محدوده دمایی ۴۰۰ درجه سانتی گراد توسط رینگ یونیزاسیون

ذخیره اطلاعات تا ۲۰۰ داده

سوییچ ایمنی اضطراری

کنترل اتوماتیک شعله ( روشن و خاموش کردن)

قطع اتوماتیک گاز در انتهای آزمایش

دارای خروجی   RS232C

ساخت کمپانی Normalab فرانسه