نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اشتعال نیمه اتوماتیک پنسکی-مارتن

Additional Info

  • مدل: npm 221
  • استاندارد: ASTM D93, EN 22719, IP 34, NFM 07019, ISO 2719, DIN 51758, GBT 261 , ISIRI 19695

جهت تعیین نقطه اشتغال تا محدوده دمایی ۳۶۰ درجه سانتی گراد

دارای همزن اتوماتیک و سرعت چرخشی مطابق با روش های استاندارد
اندازه گیری دما توسط پراب ۱۰۰
Pt

خنک کنندگی توسط هوای فشرده

احتراق گازی و تشخیص FP بصورت دستی

کنترل دما توسط ترموستات
قدرت گرمایش ۱۲۰۰ ولناژ

ساخت کمپانی Normalab فرانسه