نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین نقطه اشتعال(فلش پوینت) اتوماتیک لوچیر

Additional Info

  • مدل: nlu 440
  • استاندارد: NFT 60103

جهت تعیین نقطه اشتغال تا محدوده دمایی ۴۰۰ درجه سانتی گراد

کنترل شعله بصورت اتوماتیک

ذخیره دیتا تا ۲۰۰ داده

قطع گاز بصورت اتوماتیک در انتهای آزمایش

سوییچ امنیتی اضطراری

خروجی RS 232 C

ساخت کمپانی Normalab فرانسه